Show project information

SWWTR Transit Housing

Adres: Goorweg 24 - 3191 Boortmeerbeek
Design: 2019
Built: 2020
Area (footprint): 58.5m²
Building cost: 254,909€ incl. VAT (includes construction of three units and installation on specific location)
Client: Sociaal Wonen arro Leuven and Woonpunt Zennevallei
General contractor: Module Home
Technical engineer: APRO bvba

CONCEPT
Een compacte duurzame woning van 58,5m²  met hoge levenskwaliteit voor alle nieuwe bewoners.
Het doel is een eenvoudige compacte, efficiënte woning met veel licht en lucht en voldoende bergruimte. Een tijdelijke woning die gemakkelijk verplaatst kan worden en zoveel mogelijk autonoom kan functioneren.
We zijn vertrokken van een basis volume van 4,5m x 13m waarbij we het dakvolume optrekken naar 3,7m. Dit is de maximale hoogte toegelaten bij transport. Door het dak op te trekken naar 3.7m kunnen we in de leefruimte een vrije plafondhoogte maken van 2.85m.
Dankzij deze hoge plafond krijgen we een maximale lichtinval en beter ruimtelijk ervaring.
Het optrekken van het dak is niet alleen een bewuste keuze om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen maar ook een manier om de zonnepanelen te integreren onder een helling. Er is gekozen voor een toilet dat werkt met gerecupereerd regenwater, door de helling van het dak krijgen we een natuurlijk verloop naar de opslagcontainer van het toilet.
Het plan is opgedeeld in twee zones, leefruimte en slaapkamer als aparte zones met daartussen de natte cel. Hierin zijn de badkamer, toilet, technische berging (wasmachine, warmtepomp) en de keuken vervat.
De gang tussen leefruimte en slaapkamer is uitgerust met een lange kastenwand zodat er voldoende bergruimte is voor de bewoners.

TECHNIEKEN:

Een gedetailleerde EPB studie is opgemaakt voor dit project.

Het resultaat is een S-peil van 29.0 en een E-peil van 12.0

Gemiddelde U-waarde van 0.33W/m²K

Er worden 10 zonnepanelen van 290Watt piek voorzien aangesloten op een batterij systeem met een autonomie van 4 uur 1000 Watt, Indien netstroom aanwezig is kan hier gebruik van gemaakt worden indien er onvoldoende capaciteit is. Als er geen netstroom aanwezig is kan er een noodgenerator voorzien worden.

Het toilet maakt gebruik van regenwater dat opgevangen wordt in een container. Dit water wordt alleen gebruikt voor het spoelen van het toilet (gravitair). Indien er onvoldoende regenwater aanwezig is dan kan dit aangevuld worden met leidingwater. Het toilet kan voorzien worden van een vergruizer. Dit is een toestel dat fecaliën en toiletpapier fijnmaalt en afvoert naar een sanitaire leiding. Hierdoor kan het afvalwater van de badkamer en keuken door eenzelfde dunne buis afgevoerd worden. Afhankelijk van elke specifieke locatie waar de transitwoningen gaan komen moet gekeken worden hoe we het afvalwater verwerken. Dit kan opgeslagen worden in een container of aangesloten worden op een riolering. Dit met geval per geval bekeken worden.

Aan het type D ventilatie systeem wordt een warmtepomp gekoppeld die voor lucht verwarming/cooling en sanitair warm water zorgt. De restwarmte van de dampkap en de ventilatie wordt gerecupereerd  voor het opwarmen van het sanitair warm water.

 

Verplaatsbaarheid:

De modules worden met vrachtwagens vervoerd,

Door middel van 8 kabels, die ingewerkt zijn in de structuur, worden de modules verplaatst met een hijskraan.

Naar gelang de specifieke situaties moet er rekening gehouden worden met de beperkingen van de in de prijs opgenomen hijskraan. Maximum hoogte waarover de kraan kan hijsen is 14m met een afstand tot 35m. De kraan moet minimum 8m van het gebouw staan  en de kraan zelf heeft 8m breedte nodig.

 

Als fundering worden schroefpalen gebruikt. Deze palen kunnen gemakkelijk verwijderd worden als de module verplaatst wordt. Dit zorgt voor een minimale impact op de site. Indien de module op een harde ondergrond geplaatst moeten worden dan maakt met gebruik van beton blokjes om de module op te plaatsen. Door het eigengewicht van de modules is er geen nood aan extra verankering.

De aansluitbaarheid van de modules inzake elektriciteit en afvalwater moet per locatie in detail bekeken worden.

Adres: Goorweg 24 - 3191 Boortmeerbeek
Design: 2019
Built: 2020
Area (footprint): 58.5m²
Building cost: 254,909€ incl. VAT (includes construction of three units and installation on specific location)
Client: Sociaal Wonen arro Leuven and Woonpunt Zennevallei
General contractor: Module Home
Technical engineer: APRO bvba

CONCEPT
Een compacte duurzame woning van 58,5m²  met hoge levenskwaliteit voor alle nieuwe bewoners.
Het doel is een eenvoudige compacte, efficiënte woning met veel licht en lucht en voldoende bergruimte. Een tijdelijke woning die gemakkelijk verplaatst kan worden en zoveel mogelijk autonoom kan functioneren.
We zijn vertrokken van een basis volume van 4,5m x 13m waarbij we het dakvolume optrekken naar 3,7m. Dit is de maximale hoogte toegelaten bij transport. Door het dak op te trekken naar 3.7m kunnen we in de leefruimte een vrije plafondhoogte maken van 2.85m.
Dankzij deze hoge plafond krijgen we een maximale lichtinval en beter ruimtelijk ervaring.
Het optrekken van het dak is niet alleen een bewuste keuze om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen maar ook een manier om de zonnepanelen te integreren onder een helling. Er is gekozen voor een toilet dat werkt met gerecupereerd regenwater, door de helling van het dak krijgen we een natuurlijk verloop naar de opslagcontainer van het toilet.
Het plan is opgedeeld in twee zones, leefruimte en slaapkamer als aparte zones met daartussen de natte cel. Hierin zijn de badkamer, toilet, technische berging (wasmachine, warmtepomp) en de keuken vervat.
De gang tussen leefruimte en slaapkamer is uitgerust met een lange kastenwand zodat er voldoende bergruimte is voor de bewoners.

TECHNIEKEN:

Een gedetailleerde EPB studie is opgemaakt voor dit project.

Het resultaat is een S-peil van 29.0 en een E-peil van 12.0

Gemiddelde U-waarde van 0.33W/m²K

Er worden 10 zonnepanelen van 290Watt piek voorzien aangesloten op een batterij systeem met een autonomie van 4 uur 1000 Watt, Indien netstroom aanwezig is kan hier gebruik van gemaakt worden indien er onvoldoende capaciteit is. Als er geen netstroom aanwezig is kan er een noodgenerator voorzien worden.

Het toilet maakt gebruik van regenwater dat opgevangen wordt in een container. Dit water wordt alleen gebruikt voor het spoelen van het toilet (gravitair). Indien er onvoldoende regenwater aanwezig is dan kan dit aangevuld worden met leidingwater. Het toilet kan voorzien worden van een vergruizer. Dit is een toestel dat fecaliën en toiletpapier fijnmaalt en afvoert naar een sanitaire leiding. Hierdoor kan het afvalwater van de badkamer en keuken door eenzelfde dunne buis afgevoerd worden. Afhankelijk van elke specifieke locatie waar de transitwoningen gaan komen moet gekeken worden hoe we het afvalwater verwerken. Dit kan opgeslagen worden in een container of aangesloten worden op een riolering. Dit met geval per geval bekeken worden.

Aan het type D ventilatie systeem wordt een warmtepomp gekoppeld die voor lucht verwarming/cooling en sanitair warm water zorgt. De restwarmte van de dampkap en de ventilatie wordt gerecupereerd  voor het opwarmen van het sanitair warm water.

 

Verplaatsbaarheid:

De modules worden met vrachtwagens vervoerd,

Door middel van 8 kabels, die ingewerkt zijn in de structuur, worden de modules verplaatst met een hijskraan.

Naar gelang de specifieke situaties moet er rekening gehouden worden met de beperkingen van de in de prijs opgenomen hijskraan. Maximum hoogte waarover de kraan kan hijsen is 14m met een afstand tot 35m. De kraan moet minimum 8m van het gebouw staan  en de kraan zelf heeft 8m breedte nodig.

 

Als fundering worden schroefpalen gebruikt. Deze palen kunnen gemakkelijk verwijderd worden als de module verplaatst wordt. Dit zorgt voor een minimale impact op de site. Indien de module op een harde ondergrond geplaatst moeten worden dan maakt met gebruik van beton blokjes om de module op te plaatsen. Door het eigengewicht van de modules is er geen nood aan extra verankering.

De aansluitbaarheid van de modules inzake elektriciteit en afvalwater moet per locatie in detail bekeken worden.